De Waelrant Kinderkoren - koorzang op kindermaat

Waelrant is traditioneel een sterke naam wat betreft zingen met kinderen. Op maat van de verschillende leeftijdsgroepen ontstonden door de jaren heen 3 groepen die we tot de 'kinderkoren' rekenen. Met begeleiding en onderricht op kindermaat brengen we het plezier van het samen zingen bij. De groepen zijn om die reden in de eerste plaats onderverdeeld per leeftijd.

Voorbereidend Kinderkoor

In het Voorbereidend Kinderkoor ontdekken kinderen van 5 tot 7 jaar spelenderwijs hun zangstem. De lesmomenten van 50 minuten per week zijn erg afwisselend, de spelvormen veranderen voortdurend, maar er wordt wel bijna 50 minuten actief gezongen. Onbewust verwerven de kinderen een gezond stemgebruik, een goede zanghouding, een muzikaal gehoor, gevoel voor ritme en metrum. Jaarlijks maken we met de groep een proces door van eenvoudige liederen naar meer complexe melodieën. Hiermee willen we het muzikale geheugen en voorstellingsvermogen ontwikkelen zodat de kinderen stilaan bewust met de muzikale parameters leren omgaan: hoog-laag, lang-kort, luid-zacht,… Bovendien leren de kinderen een lied expressief voor te dragen waarbij ze de emotie van het lied proberen te verklanken met hun zangstem. Dit alles gebeurt in een zeer ontspannen sfeer waarbij de kinderen helemaal zichzelf mogen zijn.

Repetities op vrijdag van 17:00 tot 17:50 in SAMW Borgerhout
o.l.v. Boje Moons

Kinderkoor

Het Kinderkoor Waelrant werd in 1984 opgericht door Juul Vanderoost en stond daarna lange tijd onder leiding van zijn zoon, Geert. In september 2005 nam Marleen De Boo de leiding over. Sinds 2011 werd het koor ook mee gedirigeerd door Leentje Eyckerman, Sien De Smet, Sander Le Roy en Liesbet Vanherck. Vanaf september 2021 neemt Marleen De Boo het dirigeerstokje opnieuw over. Het koor bestaat uit een 40-tal kinderen tussen 8 en 12 jaar.

In het Kinderkoor leren de kinderen mooi samen zingen met een homogene koorklank. Op een speelse manier verwerven ze een goede vocaliteit, eenvoudige meerstemmigheid wordt regelmatig geïntegreerd. De repetities verlopen in een aangename ontspannen sfeer zodat ook wat moeilijkere liederen met plezier worden ingeoefend. Zij treden hoofdzakelijk op tijdens de Waelrant Winter-, Lente- en Zomerconcerten in de Xaveriuskerk te Borgerhout.

SamenHorenZingen

Het Kinderkoor Waelrant organiseert de tweejaarlijkse kinderkorenontmoeting “SamenHorenZingen”. Voor dit festival nodigt het koor een 3-tal andere kinderkoren uit voor een namiddag vol zang. Zo kunnen de kinderen en koren ervaringen uitwisselen, en muzikale vriendschappen versterken.

Daarnaast nemen ze ook om de twee jaar deel aan het EMJ te Neerpelt, telkens met een mooi resultaat. Ze behaalden op de 66e editie in mei 2018 een Eerste Prijs Cum Laude, en mochten daarom ook 's avonds concerteren op het Laureatenconcert. Tijdens het Provinciaal Koortonooi 2017 werden ze door de jury in de afdeling "Uitmuntendheid" geplaatst met Grote Onderscheiding.

Alle kinderen zijn welkom. Binnen de filosie van de Waelrantkoren krijgt eenieder die graag zingt de kans dit op zijn of haar niveau te doen. We zorgen hierbij voor een aangenaam kader, en een degelijke begeleiding.


Repetities op vrijdag van 17:00 tot 18:00 in SAMW Borgerhout
o.l.v. Marleen De Boo

Kinderkoor+

Het Waelrant Kinderkoor+ kreeg zijn eerste aanzet in september 2010. Het ontstond in de schoot van Kinderkoor Waelrant, dat dat jaar meer dan 90 leden telde. Het werken met zulk een grote groep was niet vanzelfsprekend, en dus werd er telkens met de oudste zangers een halve repetitie apart gewerkt. Tijdens de Waelrant Winter- en Zomerconcerten van dat jaar trad deze kleine groep op met een eigen programma, daarnaast zongen ze ook mee met het repertorium van het Kinderkoor.
In september 2011 werd beslist om het koor volledig zelfstandig te laten werken. Het Kinderkoor+ vormt nu de schakel tussen Kinder- en Jeugdkoor Waelrant. Bedoeling is om de jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ze bij de overstap naar het Jeugdkoor vlot mee kunnen. Er wordt vooral getraind op meerstemmig zingen, a capella en met begeleiding. Ook het zingen in andere talen wordt bewust geïntegreerd. Door bovendien regelmatig op te treden verwerven de jonge zangers podiumprésence.

Zij namen in 2013 deel aan het “Korenfestival Vlaanderen” waar ze onmiddellijk een Eerste Prijs behaalden. In mei 2014 en 2016 trad het koor aan in de Wimpelreeks van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt. Ook daar behaalde het koor beide keren, als enige Belgische koor in hun reeks, een eerste prijs.
In maart 2015 namen ze voor het eerst deel aan het Provinciaal Koortornooi. De jury plaatste hen meteen met grote onderscheiding in de afdeling Uitmuntendheid.

Hun repertoire omspant een zo breed mogelijk spectrum en gaat van polyfonie uit Renaissance en Romantiek tot hedendaagse koorcomposities, van volksliedbewerkingen tot pop. In Waelrant kiezen we er bewust voor om de jonge zangers niet te selecteren. VZW Waelrantkoren wil vooral inzetten op het opleiden van kinderen en jongeren in koorzang. Dankzij hard werken in een aangename sfeer, kan iedereen die zich wil engageren deel uitmaken van een muzikaal kwaliteitsvol project.


Repetities op vrijdag van 18:15 tot 19:30 in SAMW Borgerhout
o.l.v. Marleen De Boo